Lenen met BKR

Let echter wel op dat al uw kredieten geregistreerd worden bij het BKR in Tiel. Indien u al meerdere kredieten heeft lopen kan een kredietverstrekker uw een lening weigeren omdat het onverantwoord is om meer te lenen.

Het BKR toets dus of u nog wel kredietwaardig bent om een lening te krijgen. Bijna elke kredietverstrekker in Nederland maakt hier gebruik van.

Er zijn echter uitzonderingen:

  • Hypotheken worden niet aangemeld bij het BKR, pas nadat deze 120 dagen niet zijn betaald worden deze toegevoegd.
  • Leningen die u bij de IB-groep heeft worden niet opgegeven.
  • Over het algemeen gaat het om bedragen tussen de €500 en €175.000 op basis van persoonlijke leningen.

Op het moment dat u rekeningen niet betaald word dit ook gemeld bij het BKR. Op deze manier kunnen kredietverstrekkers en andere bedrijven toetsen of u nog kredietwaardig bent.